Szkoła strzelców

dogłębne zapoznanie z budową, obsługą broni i technik strzeleckich