Nasi instruktorzy

MARYSIA

Instruktor i sędzia strzelectwa sportowego. Aktywny zawodnik strzelań długodystansowych z osiągnięciami na zawodach o szczeblu krajowym.

 

Wykładowca na kursach instruktorskich.

 

Diana i członek koła łowieckiego.

 

Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z każdego rodzaju broni oraz kursów zaznajamiających z przepisami prawa dotyczącymi broni palnej.

 

Wykłada zasady posługiwania się bronią czarnoprochową rozdzielnego ładowania.

 

Elaboruje własną amunicję do strzelań precyzyjnych.

 

Posiada przeszkolenie w dziedzinie strzelań bojowych oraz taktycznych i walki na krótkim dystansie. Posada również wojskowe przeszkolenie w postępowaniu z przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi pochodzenia wojskowego.

Specjalność:

 • Strzelanie długodystansowe
 • Strzelanie długodystansowe wysoko precyzyjne (benchrest)
 • Karabiny wyborowe i wojskowe
 • Karabiny i pistolety historyczne
 • Broń czarnoprochowa rozdzielnego ładowania
 • Pistolety precyzyjne i bojowe

 

Ulubiona broń:

 • Savage model 12 BR 6 mm br
 • Remington 700 .300 win mag
 • Lee Enfield .303 brit
 • Beretta M9 9mm
 • Colt 1911 .45 ACP

MICHAŁ

Doświadczony instruktor i sędzia sportowy. Od lat biorący udział w organizacji zawodów oraz szkoleń strzeleckich.

 

Aktywny i utytułowany myśliwy z tradycjami rodzinnymi, zawodnik myśliwskich konkurencji strzeleckich. Członek dwóch kół myśliwskich.

 

Posiada pełne uprawnienia do prowadzenia szkoleń strzeleckich z każdego rodzaju broni oraz kursów usuwania zacięć i zaznajamiających z konstrukcją broni oraz elaborowania amunicji do strzelań precyzyjnych.

 

Specjalność:

 • Strzelania myśliwskie
 • Strzelania sportowe
 • Strzelanie do ruchomego celu
 • Karabiny wyborowe
 • Strzelanie do rzutek

 

Ulubiona broń:

 • Browning Ultra XS
 • Sabatti Tactical Desert
 • Colt 1911

ALAN

Brytyjski były żołnierz i wojskowy instruktor strzelań bojowych. Doświadczony praktyk, który doskonale zna teorię strzelectwa.

 

Bardzo chętnie dzieli się wiedzą dotyczącą obsługi broni oraz strzelania w trudnych sytuacjach i pogodzie.

 

Ekspert w dziedzinie wojskowych strzelań taktycznych i bojowych oraz walki na krótkim dystansie.

 

Specjalność:

 • Strzelanie taktyczne wojskowe
 • Strzelanie bojowe
 • Strzelanie w warunkach trudnych i niebezpiecznych
 • Walka wręcz i w krótkim zwarciu
 • Strzelanie w ruchu
 • Strzelanie do ruchomego celu
 • Ochrona osób